Aktualności

Sprawozdanie z działalności za 2020r

W ostatnich dniach czerwca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków PTG „Sokół 1893” podsumowujące trudny 2020 rok. Jak wynika z poniższego sprawozdania mimo obostrzeń związanych z pandemią udało nam się zrealizować wiele zadań oraz podjąć liczne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności..

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „ Sokół 1893” w Mielcu za rok 2020

Witam druhny i druhów na Walnym Zebraniu podsumowującym kolejny rok naszej działalności.

Rok 2020 był rokiem bardzo specyficznym. Ogarniająca cały świat i nasz kraj pandemia wymusiła określone działania. Mimo trudnych warunków nasza działalność nie została zawieszona, a zmieniona została forma prowadzenia zajęć i porozumiewania się.

Zarząd działał w niezmienionym składzie. Odbył siedem protokołowanych posiedzeń, na których omawiane były bieżące sprawy dotyczące finansów, organizacji, ustalanie zadań. Działalność naszego stowarzyszenia jak zawsze prowadzona była wielopłaszczyznowo. W styczniu reaktywowana została grupa kolarska w oparciu o członków Towarzystwa. Zakupione zostały koszulki dla wszystkich członków stowarzyszenia z logo PTG „Sokół 1893”. Udało się wydać książkę, autorstwa druha Zbigniewa Bochenka pt.” Od Bajki do Sokolni – Jak było”, w której w oparciu o oficjalne dokumenty przedstawione zostały starania, utrudnienia, droga „przez mękę” do odzyskania budynku Sokolni. Dzisiaj po wykonaniu remontu budynek ten stanowi naszą wizytówkę, w którym możemy się spotykać oraz prowadzić działalność na rzecz społeczności lokalnej.

W budynku Sokolni prowadzone są zajęcia statutowe PTG „Sokół 1893” w ramach sekcji takich jak:

 • sekcja szermierki,
 • amatorska sekcja szermierki dla dorosłych,
 • sekcja instrumentalno-wokalna „Sokoliki”,
 • sekcja seniorów „Zwarta Brać Sokoła”,
 • sekcja kolarstwa szosowego,
 • sekcja Nordic Walking,
 • sekcja turystyczna we współpracy z Mieleckim Klubem Górskim „Carpatia”
 • amatorska sekcja narciarska.

Część pomieszczeń zajmuje Szkoła Podstawowa oraz Liceum Sportowe Akademia Piłkarska „Piłkarskie Nadzieje”, gabinet BHP oraz gabinet psychologiczny. Na sali gimnastycznej odbywają się treningi siatkówki dziewcząt z Centrum Piłkarstwa Młodzieżowego, treningi sportów walki prowadzone przez Stowarzyszenie IKSA oraz inne zajęcia sportowe.

 W planach Zarządu w roku 2020 było zorganizowanie wycieczki na kresy wschodnie śladami bohaterów powieści H. Sienkiewicza lecz, z uwagi na zaistniałą sytuację pandemiczną,  projekt ten został przesunięty na inny, sprzyjający termin. Niezrealizowany został plan wykonania rewitalizacji Parku Sokoła. W roku sprawozdawczym prace w ogródku ograniczyły się do bieżącego utrzymania porządku tj. koszenia trawy, usuwania śmieci, gałęzi, liści. Większość prac wykonywali sami druhny i druhowie.

Ogółem Zarząd przyjął do realizacji na przestrzeni całego roku 26 wniosków.

Prace poszczególnych sekcji:

Sekcja szermierki

W roku sprawozdawczym w zajęciach sekcji szermierki uczestniczyło 24 zawodników w wieku od skrzata tj. od 7 lat do juniora – 20 lat. Treningi odbywały się 5 razy w tygodniu, w tym w piątki lekcje indywidualne.

Od 1 października 2020r prace trenera mgr Zbigniewa Żoli wspierał trener mgr Sławomir Wałek.

Rok 2020 przeszedł do historii jako szczególnie trudny z powodu panującej w Polsce i na świecie epidemii korono wirusa. Liczne ograniczenia dotknęły też sport w tym szermierkę. Polski Związek Szermierczy zmuszony był ograniczyć ilość zawodów zaplanowanych na 2020 rok. Ale we wszystkich zawodach, jakie się odbyły, wystartowała reprezentacja PTG „Sokół 1893”. Nasi zawodnicy osiągali doskonałe wyniki i tak:

 • siedem razy indywidualnie stawali na podium, w tym trzy razy na pierwszym stopniu podium, dwa razy na drugim, dwa razy na trzecim (4 razy Stanisław Dziura, 2 razy Maria Ciszczoń, 1 raz Michał Mróz)
 • drużynowo część męska na Mistrzostwach Polaki Młodzików zdobyli pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Polski a w Mistrzostwach Polski Kadetów brązowy medal, ponadto,
 • jeden raz na siódmym
 • jeden raz na ósmym miejscu.

Szkoleniem centralnym kadry narodowej objęci zostali Stanisław Dziura i Weronika Wiktor. W ramach kadry wojewódzkiej szkoleniami objętych było 12 młodzików, 4 kadetów i 1 juniorka.

Start na szczeblu europejskim i światowym wywalczył na rok 2021 Stanisław Dziura.

Krakowska Szkoła Szermierki – organizator zawodów z cyklu Puchar Żubrów w 2020 roku odwołał wszystkie zawody co uniemożliwiło w pełni wykorzystanie środków przeznaczonych na starty w zawodach. W tej sytuacji po podpisaniu stosownego aneksu z Gminą Miejską Mielec za niewykorzystane środki zakupiony został niezbędny sprzęt osobisty dla zawodników oraz jeden aparat do rejestracji trafień.

Po raz pierwszy, a na pewno nie po raz ostatni, grupa szermierzy dorosłych i grupa seniorów przy wsparciu stałego sponsora PTG „Sokół 1893” – firmy „ELDAN” z Mielca, włączyła się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej jaką jest „Szlachetna paczka”. Organizatorzy z Sokoła wybrali z listy „Szlachetnej Paczki” rodzinę z Kolbuszowej, która znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Lista potrzeb tej rodziny była dokładnie opisana i wyszczególniona.Udało się zebrać wszystkie potrzebne artykuły, a były to między innymi:

 • pralka,
 • węgiel na opał,
 • środki czystości,
 • żywność w bardzo dużej ilości,
 • artykuły które nie zaliczały się do pierwszej potrzeby, a stanowiły marzenie tej rodziny np. świąteczny obrus dla babci.

W sumie wolontariusze z Sokoła zebrali artykuły o łącznej wartości około 5000zł. Nie przekazywano pieniędzy tylko prezenty zapakowane w paczki. W roku 2021 planowana jest ponowna zbiórka, może tym razem dla rodziny z powiatu mieleckiego.

Drugą wartą podkreślenia inicjatywną podjętą wspólnie przez sekcje szermierki i seniorów było sadzenie drzewek. Grupa w porozumieniu z Nadleśnictwem Mielec zorganizowała wspólne sadzenie dębów w pobliskich lasach. Szermierze z rodzinami, trener oraz seniorzy spędzili wspólnie sobotnie przedpołudnie sadząc nowy las. W wyniku ich pracy zostało posadzonych ponad 700 drzew.

Kolejną ważną inicjatywą młodzieży z grupy szermierczej był udział w trwającej od stycznia do marca XI edycji projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Celem tegorocznej edycji było upamiętnienie osób, które czynnie uczestniczyły w działaniach na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Program „Mielczanie w walce o wolność 1920” przygotowany przez szermierzy został ubogacony artystycznie specjalnie przygotowanym śpiewem, muzyką i recytacją poezji patriotycznej, przez członków grupy wokalno- instrumentalnej „Sokoliki” i zaprezentowany wielokrotnie między innymi w szkołach podstawowych nr 1 w Mielcu, w Złotnikach, Chrząstowie, Maliniu, Borkach Nizińskich, a także w budynku Sokolni dla członków stowarzyszenia.

Sekcja wokalno-instrumentalna „Sokoliki”

Mimo, że rok 2020 był dla wszystkich bardzo trudny nie przeszkodziło to w pracy sekcji wokalno-instrumentalnej „Sokoliki”. Oprócz udziału w projekcie IPN członkowie sekcji w pierwszych miesiącach roku uczestniczyli w cotygodniowych stałych zajęciach z prowadzącą instruktor mgr Jolantą Dudzik. Poza nauką wokalu i gry na instrumentach, podejmowane były różnorodne działania profilaktyczne z młodzieżą celem zapobiegania zagrożeniom społecznym i uzależnieniom. Mimo, że część koncertów, występów została zawieszona lub odwołana, stałe spotkania przygotowywały młodzież do udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Grupa Sokoliki wzięła udział w Walentynkowym Spotkaniu Pokoleń w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu, uczestniczyła w warsztatach plastycznych „Eko- serca”.

Od 27 marca, w związku z pandemią zajęcia prowadzone były hybrydowo, część zajęć prowadzona była on line. Było to dla wszystkich nowe doświadczenie. Wspólna praca zaowocowała przygotowaniem przez grupę montażu słowno-muzycznego z okazji 550-lecia lokacji miasta Mielca. W ramach zdalnych zajęć przygotowano też specjalny materiał z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II (oba montaże można obejrzeć na YouTube).

Reprezentanci grupy wzięli udział w konkursach organizowanych on-line między innymi w Wojewódzkim Konkursie pieśni Patriotycznych i Religijnych w Majdanie Królewskim, Ogólnopolskim Konkursie kolęd w Krakowie oraz konkursie Powiatowym Poezji i Piosenki „Barwy Mojej Ojczyzny”.

Sekcja seniorów „Zwarta Brać Sokoła”

         Sekcja seniorów „Zwarta Brać Sokoła” od stycznia do połowy marca odbywała systematyczne cotygodniowe spotkania. Dwa razy w tygodniu pod okiem wykwalifikowanej instruktorki odbywały się ćwiczenia rekreacyjno- rehabilitacyjne, w których uczestniczyli też seniorzy z pobliskiego osiedla. Łącznie ponad 20 osób. Niestety ze względu na obostrzenia ćwiczenia zostały zawieszone od kwietnia, a wznowione końcem roku. Ponadto seniorzy przeszli szkolenie teoretyczne i praktyczne techniki i umiejętności prawidłowego maszerowania z kijkami nordic-walking. Grupa seniora włączyła się w akcję „Szlachetna paczka, a także sadzenia „Dębiny Szafera”.

Niestety ograniczenia pandemiczne uniemożliwiły systematyczne spotkania seniorów, ale członkowie grupy w miarę możliwości angażowali się w pomoc i działania na rzecz naszego Stowarzyszenia między innymi prowadząc prace porządkowe w Ogródku Sokoła oraz w budynku Sokolni.

Sekcja kolarska

Rok 2020 to trudny okres dla wszystkich aktywności sportowych. Lecz jeżeli spojrzymy na cyferki sezonu kolarskiego naszej sekcji rowerowej to nie wypadł tak źle. Łącznie sekcja kolarska w roku sprawozdawczym pokonała dystans 29580 km i zabrakło tylko 10495 km do okrążenia Ziemi.

Na siodełku rowerowym spędzili łącznie 1235 godzin i najciekawsza liczba treningowa, czyli pokonane przewyższenie to łącznie 180920m. Najdłuższy dystans pokonał Łukasz Łazinek -7717 km, natomiast najlepszym góralem, czyli najwięcej przewyższeń pokonał Grzegorz Bylicki.

W 2020 roku członkowie sekcji kolarskiej uczestniczyli w następujących imprezach sportowych:

 • 3 Kryterium Rowerowe Dookoła Mieleckiego Lotniska.
 • Mielecki Cafe Ride 09.2020
 • Rajd Zakończenie Sezonu Kolarskiego Bieszczady 2020.

Działania sekcji kolarskiej to również integracja mieleckiego środowiska kolarskiego poprzez organizację cyklicznych, cotygodniowych treningów kolarskich Sokoły & Friends a także popularyzacja kolarstwa wśród młodzieży.

Cele na 2021 r to przede wszystkim starty w imprezach sportowych: wyścigach i maratonach kolarskich reprezentując barwy PTG „Sokół 1893” w Mielcu

Sekcja Nordic-Walking

Ze względu na pandemię również działalność Sekcji Nordic-Walking była mocno ograniczona. Zamiast rozwinięcia działalności treningowej wśród społeczeństwa członkowie sekcji zmuszeni byli do koncentrowania się na treningach indywidualnych w małych 2-5 osobowych grupach. W maju 2020 roku druh Jerzy Krakowski ukończył kurs instruktora nordic-walking i tym samym sekcja zyskała pierwszego uprawnionego instruktora.

Pomimo ograniczeń i odwołania wielu zawodów naszym reprezentantom udało się z sukcesami wystartować w kilku wyścigach. W Podkarpackim Pucharze Nordic-Walking 2020 nasza reprezentacja wywalczyła drużynowo czwartą lokatę. Z osiągnięć indywidualnych najwięcej sukcesów i miejsc na podium wywalczył druh Jerzy Krakowski (startował w 17 zawodach w tym 14 razy wywalczył miejsce w pierwszej trójce). Puchary i statuetki wywalczyli w 2020 roku także Magdalena Madaj i Jakub Saj.

Odbyły się też zajęcia z sekcją seniorów Sokoła ale ze względu na pandemię nie mogły być kontynuowane.

Niestety nie mogły odbyć się w Mielcu zaplanowane na listopad 2020 roku 1 Mistrzostwa Polski Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, których organizatorem miało być nasze Gniazdo.

Sekcja turystyczna         

Również plany na rok 2020 sekcji turystycznej musiały być mocno zredukowane. Działalność sekcji ograniczyła się głównie do spotkań i wyjazdów w małych grupach w góry lub na rowerach w okolice Mielca. Sekcja była współorganizatorem Mieleckiego Rajdu Rowerowego, „Biwaku zimowego” jak również organizowanego 11 listopada „Niepodległościowego Wejścia na Szczyty” połączonego ze śpiewaniem Hymnu, które odbyło się w Jaworze w Beskidzie Niskim. Odwołany musiał być „ Rajd Górski Polskiego Sokolstwa” oraz wycieczka na Ukrainę.

Podsumowując prace wszystkich sekcji należy stwierdzić, że mimo bardzo trudnych warunków, koniecznej przerwie w zajęciach i treningach, jakie wymusiła pandemia, grupy robiły wszystko aby wykonać zaplanowane zadania, prowadzić aktywną działalność. W tym miejscu należy podziękować wszystkim trenerom i opiekunom sekcji za ich aktywność i zaangażowanie.

Omawiając pracę i osiągnięcia naszego stowarzyszenia w 2020 roku nie sposób pominąć udziału w corocznej uroczystości wręczania nagród sportowcom za wybitne osiągnięcia w roku poprzednim. W lutym nagrodzeni przez prezydenta miasta Mielca zostali Wojciech Lubieniecki za zdobycie I miejsca z w Drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów, Hanna Drozdowska za zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Polski w szpadzie w kategorii dzieci  i Hanna Łabuda za zdobycie III miejsca w Mistrzostwach Polski w tej samej kategorii.

Włączyliśmy się w akcję gaszynchallenge, zebrane wśród członków pieniądze wpłaciliśmy na leczenie mielczanki małej Mai Watracz.

Ponadto wymienić jeszcze należy bardzo ważne wydarzenia, których organizatorem było nasze stowarzyszenie. Dwa ważne jubileusze zbiegły się w tym roku.

31 sierpnia zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 50-lecia pracy trenerskiej Zbigniewa Żoli – trenera sekcji szermierczej. Uczestniczący w spotkaniu goście z przedstawicielami lokalnej władzy, instytucji, organizacji i świata szermierczego, rodziny mogli obejrzeć specjalnie opracowaną przez druhnę Emilię Żola prezentację multimedialną „50 lat pracy trenerskiej Zbigniewa Żoli”, którą można zobaczyć na YouTube.

Po raz kolejny zorganizowaliśmy Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki „BARWY MOJEJ OJCZYZNY”. W tym roku była to już X, jubileuszowa edycja i mimo utrudnień miała wyjątkowy wręcz uroczysty charakter. Specjalne nagrody otrzymali wyróżniający nauczyciele i szkoła, został też opracowany filmik dokumentujący początki tego przedsięwzięcia, a co najważniejsze, udało się przeprowadzić konkurs bezpiecznie. Kosztowało to wiele wysiłku organizacyjnego szczególnie, że do finałów powiatowych zgłoszono 69 uczestników z 25 szkół z terenu Mielca i powiatu. Przesłuchania trwały dwa dni, w trzecim dokonano wręczenia nagród.

Nie zabrakło w naszej pracy ważnych akcentów patriotycznych związanych z wydarzeniami historycznymi. 15 sierpnia upamiętniliśmy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Obchody rocznicowe pod pomnikiem obok Sokolni zorganizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Patriotycznym Mielec, z udziałem naszych członków, młodzieży z okolicznych szkół i mieszkańców. Upamiętniliśmy też takie daty jak 1 września, czy 11 listopada. Młodzież reprezentująca wszystkie sekcje, przedstawiciele zarządu złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem „upamiętniającym tych którzy złożyli życie w ofierze za Ojczyznę” obok budynku Sokolni. Jak co roku przygotowaliśmy spotkania Mikołajkowe przy słodkim co nieco dla dzieci i młodzieży z wszystkich naszych sekcji wręczając im upominki.

Mamy nadzieję, że rok 2021 będzie rokiem spokojniejszym i umożliwi nam wykonanie wszystkich naszych planów i zamierzeń.