Grupy

działające przy naszym towarzystwie

Jednym z ważniejszych założeń pracy z grupą jest to aby młodzież spędzała wolny czas dobrze bawiąc się przy muzyce będąc zarazem współorganizatorem spotkań.

Jest to wiodąca sekcja PTG „Sokół 1893” zajmująca się szkoleniem dzieci i młodzieży w walce szpadą. Sekcja prowadzi także zajęcia dla starszych amatorów.

Rekreacyjna Sekcja Narciarska została utworzona pod koniec 2018r. Jej celem jest propagowanie narciarstwa jako aktywnej formy wypoczynku dla całych rodzin.

Członkowie grupy biorą udział w licznych rekreacyjnych wyprawach rowerowych do ciekawych miejsc.

Powołana została uchwałą zarządu w 2016 roku. Grupa rozwija się, obecnie liczy 15 stałych członków, w poszczególnych zajęciach uczestniczą dodatkowo zgłaszający się chętni. Członkami Grupy Seniora są osoby w wieku 60+, w tym emeryci, renciści oraz osoby samotne.

W styczniu 2020 roku podjęta została uchwała o powołaniu sekcji kolarskiej Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół 1893” w Mielcu i tym samym kontynuujemy przedwojenne tradycje, które były wpisane w działalność statutową Towarzystwa w Polsce, gdzie oprócz klasycznych sportów olimpijskich, ćwiczeń gimnastycznych, szermierki, pływania i wioślarstwa była właśnie „jazda na kołowcach”.

kolarska

Członkowie grupy biorą udział w licznych rekreacyjnych wyprawach rowerowych do ciekawych miejsc.