Sekcja wokalno – instrumentalna

Grupa została założona 1 marca 2011 roku. Kierownikiem drużyny jest druhna Emilia Żola, a instruktorem druhna Jolanta Dudzik. Zajęcia odbywają się w świetlicy „Sokolni”. Grupa korzysta z dofinansowania Gminy Miejskiej Mielec.

Jednym z ważniejszych założeń pracy z grupą jest  jest zorganizowanie bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży jako wartościowego sposobu zagospodarowania czasu wolnego pozalekcyjnego, tym samym wyrobienie wśród uczestników zajęć  nawyków i inspirowanie ich do aktywnego spędzania czasu wolnego, jako element zapobiegania negatywnym zjawiskom wśród dzieci i młodzieży.                                           
Kolejnym założeniem jest realizowanie edukacji muzycznej wokalnej i instrumentalnej dając uczestnikom możliwość rozwijania swoich predyspozycji i umiejętności muzycznych, pomoc w realizowaniu własnych pomysłów twórczych. Ważny też jest aspekt wychowawczy zajęć, w tym kształtowanie postaw patriotycznych, ponadto członkowie grupy kształtują w sobie poczucie odpowiedzialności, systematyczności, świadomego wykorzystania czasu wolnego oraz umiejętność współdziałania w grupie, integrowanie się.

Członkami drużyny są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych ,średnich terenu miasta i powiatu. Grupa wielokrotnie prezentowała swoje umiejętności wokalne, instrumentalne i recytatorskie na koncertach, festynach wieczornicach w Mielcu i w innych miastach.