Organy

Zarząd

Prezes: Zbigniew Bochenek
Prezes: Zbigniew Bochenek
Skarbnik: Izabela Paluch
Skarbnik: Izabela Paluch
Wiceprezes ds.kulturalnych i społecznych, Członek Prezydium: Emilia Żola
Wiceprezes ds.kulturalnych i społecznych, Członek Prezydium: Emilia Żola
Wiceprezes ds. organizacyjnych, Członek Prezydium: Michał Mędryk
Wiceprezes ds. organizacyjnych, Członek Prezydium: Michał Mędryk
Wiceprezes ds. sportowych, Członek Prezydium: Jerzy Krakowski
Wiceprezes ds. sportowych, Członek Prezydium: Jerzy Krakowski
Chorąży sztandaru, Członek Prezydium: Krzysztof Kralisz
Chorąży sztandaru, Członek Prezydium: Krzysztof Kralisz
Sekretarz, Członek Zarządu: Adam Szebla
Sekretarz, Członek Zarządu: Adam Szebla
Członek Zarządu: Przemysław Wiktor
Członek Zarządu: Przemysław Wiktor
Członek Zarządu: Józef Prade
Członek Zarządu: Józef Prade
Członek Zarządu: Katarzyna Danuta Dziura
Członek Zarządu: Katarzyna Danuta Dziura
Członek Zarządu: Joanna Madura
Członek Zarządu: Joanna Madura
Członek Zarządu: Robert Mróz
Członek Zarządu: Robert Mróz
Członek: Maria Taraszka
Członek Zarządu: Wojciech Drozdowski

Komisja rewizyjna

Członek: Maria Taraszka
Elżbieta Burkiewicz
Członek: Maria Taraszka
Andrzej Maciejak

Sąd Honorowy

Członek: Maria Taraszka
Kinga Wiktor
Członek: Kazimierz Mrozik
Członek: Kazimierz Mrozik