Sekcja strzelecka

Sekcja działała od początku reaktywacji naszego Sokoła. W 2015 roku sekcja zawiesiła swoją działalność z powodu braku strzelnicy do ćwiczeń. Dotychczas sekcja korzystała ze strzelnicy w Zespole Szkół Elektrycznych, która została zlikwidowana. Od tego czasu w ramach współpracy ze szkołą i podpisanego porozumienia uczniowie klasy wojskowej -strzeleckiej reprezentują nasze stowarzyszenie asystując przy sztandarze PTG „Sokół 1893” podczas uroczystości, a także w zawodach obronnych gniazd sokolich.  Uczestniczą też w  warsztatach wojskowych dla „Sokołów” i wszelkich imprezach organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Nasze stowarzyszenie w miarę możliwości finansowych wspiera szkołę przy zakupie mundurów.