Sekcja seniora - "Zwarta Brać Sokoła"

Powołana została uchwałą zarządu w 2016 roku. Grupa rozwija się, obecnie liczy 15 stałych członków,  w poszczególnych zajęciach uczestniczą dodatkowo zgłaszający się chętni. Członkami Grupy Seniora są osoby w wieku 60+, w tym emeryci, renciści oraz osoby samotne. Opiekunem, koordynatorem grupy jest Emilia Żola. Grupa spotyka się dwa razy w tygodniu.

Celem nadrzędnym grupy jest aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania wolnego czasu, Oferta proponowanych zajęć  jest różnorodna. Dla zachowania zdrowia i sprawności fizycznej raz w tygodniu w sali gimnastycznej Sokoła prowadzone są przez wykwalifikowanego  instruktora ćwiczenia gimnastyczne z elementami aerobiku, członkowie grupy korzystają też z siłowni zewnętrznej na stadionie Gryf i wyjazdów na basen. Ponadto uczestniczą  w zajęciach manualnych, artystycznych, treningach  pamięci i koncentracji, w zajęciach wspólnego śpiewu, dyskusji o książce. Seniorzy uczestniczą w warsztatach, szkoleniach, koncertach, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, wspólnych wyjściach do kina , teatru i innych formach aktywnego spędzania wolnego czasu.