slajd1

W zdrowym ciele zdrowy duch...

Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
siedziba-sokola

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 1893 w Mielcu

ul. Sękowskiego 1

Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
Asysta w uroczystościach 125 lecia Sokoła w Brzesku

Mens sana in corpore sano

Kliknij aby dowiedzieć się więcej.

Ćwicz ciało, hartuj ducha!

Kliknij aby dowiedzieć się więcej.

Cele Towarzystwa

Kształtowanie

sprawności fizycznej, wrażliwości artystycznej społeczeństwa, odpowiedzialności, patriotyzmu oraz postaw obywatelskich i upowszechnienia kultury i sportu, zwłaszcza dzieci i młodzieży

Wspieranie

klubu seniora, działającego pod nazwą „Zwarta Brać Sokoła” poprzez organizowanie i prowadzenie ćwiczeń rekreacyjnych oraz udzielanie jego członkom, w miarę możliwości Towarzystwa, pomocy w organizacji wycieczek, spotkań, obozów, jak i w innych działaniach dla osiągnięcia wyższych celów społecznych

Organizowanie

sekcji sportowych, grup zainteresowań -śpiewu, rytmiki, zawodów, festynów sportowych, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, wycieczek, zabaw ruchowych, organizowanie wykładów, kursów i&nbspodczytów krzewiących idee i cele Towarzystwa

Współpraca

z innymi organizacjami sportowymi w kraju i zagranicą

Zapewnienie warunków

potrzebnych dla rozwoju zwłaszcza dzieci i młodzieży

Sokol-logo

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Mielcu zostało założone w 1893 roku z inicjatywy światłych obywateli miasta, jak ich nazywano – „Ojców założycieli”. Do grupy ten należeli: Mieczysław Korycki, Antoni Fibich, Aureliusz Fiutowski, Antoni i Roman Dębiccy, Józef Droba, Józef Hodbod, N. Christ, Feliks Leyko, Bronisław Leszczycki, Stanisław Nowaczyński, Andrzej Pawlikowski, Tomasz Ryniewicz, Stanisław Schabbus, Franciszek Stabrawa, Józef Wojna, Józef Wyczałek.

Główny przedmiot obecnie prowadzonej działalności

Prowadzenie

grup sportowych

Praca

z dziećmi (rytmika z elementami gimnastyki korekcyjnej, śpiew, taniec) i młodzieżą (szkolenia, gimnastyka, gry, zabawy, wycieczki krajoznawcze)

Organizowanie

imprez sportowych i kulturalnych

Zajęcia

w tym rehabilitacja dla osób starszych

Inne

działania i akcje związane z podnoszenie poziomu kultury fizycznej

PARTNERZY

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY